Cykl debat i konferencji pt. „Uzależnienia XXI wieku”

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej realizują projekt pt. „Uzależnienia XXI wieku”, który zakłada zorganizowanie i przeprowadzenie 3 dwudniowych konferencji naukowych oraz 3 debat w latach 2022-2024 na temat zjawiska uzależnień od alkoholu, substancji psychoaktywnych i czynności.

Problematyka poruszana w trakcie wydarzeń będzie w szczególności dotyczyć: zintegrowanego podejścia do zjawiska uzależnień od alkoholu, substancji psychoaktywnych i czynności; skutecznych programów, metod i oddziaływań pomocowych; praktyk leczenia i ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych; nowych zjawisk i wyzwań w obszarze uzależnień; prawnych aspektów zjawiska używania alkoholu i substancji psychoaktywnych, wzorcowych praktyk ze świata oraz roli realizatorów działań profilaktycznych (oświaty, ochrony zdrowia, ośrodków pomocy społecznej i organizacji pozarządowych) w kształtowaniu miejskiej polityki uzależnień.

Wydarzenia przeznaczone są dla wszystkich osób działających w obszarze uzależnień od alkoholu, substancji psychoaktywnych i czynności na terenie 18 dzielnic m.st. Warszawy. Adresatami są zarówno osoby zajmujące się profilaktyką uzależnień, jak i współpracujący z nimi specjaliści – przedstawiciele oświaty, ochrony zdrowia, ośrodków pomocy społecznej czy organizacji pozarządowych.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i rozpowszechnienie aktualnej wiedzy na temat uzależnień wśród adresatów projektu. Każde wydarzenie planowane jest z zamiarem wymiany poglądów i doświadczeń między osobami działającymi w obszarze uzależnień oraz zrozumienia roli poszczególnych realizatorów działań. Dzięki temu będzie istniała możliwość wypracowania wspólnych rekomendacji dla dalszej współpracy i realizacji strategii zapobiegania uzależnieniom przy uwzględnieniu potrzeb i specyfiki każdego z adresowanych środowisk.

Konferencja „Uzależnienia XXI wieku. Zintegrowane podejście”

19-20 grudnia 2022 roku

Podczas konferencji „Uzależnienia XXI wieku. Zintegrowane podejście” zostanie zaprezentowane nowe, zintegrowane podejście do zjawiska uzależnień od alkoholu, substancji psychoaktywnych i czynności. Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 grudnia 2022 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa).Udział w konferencji jest bezpłatny.

Dodaj komentarz