O nas

O nas

Polska Sieć Polityki Narkotykowej została powołana w 2008 r. przez grupę specjalistów pracujących z osobami z uzależnieniem oraz osobami używającymi substancji psychoaktywnych.

W naszą działalność zaangażowani są zarówno terapeuci, lekarze, prawnicy, pracownicy Służby Więziennej, pracownicy socjalni, pedagodzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, jak i same osoby używające substancji psychoaktywnych.

Naszą misją jest inicjowanie i wspieranie działań mających na celu zmianę w podejściu do kwestii narkotyków, zarówno w polskim prawie jak i w świadomości społecznej. Odwołując się do Praw Człowieka, przeciwdziałamy stygmatyzacji i dyskryminacji osób, które używają substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny, problemowy lub z powodu kryzysu uzależnienia. 

Swoje działania opieramy na rzetelnej wiedzy, raportach i badaniach dotyczących substancji psychoaktywnych, promując najnowsze osiągnięcia naukowe w dziedzinach redukcji szkód i terapii uzależnień. Przedstawiamy również nowe perspektywy leczenia przy użyciu wybranych substancji psychoaktywnych (a w szczególności psychodelików), tworzymy przestrzeń do merytorycznej debaty na temat ich potencjalnego zastosowania w medycynie oraz działamy na rzecz racjonalnych regulacji prawnych. 

W 2019 roku powołaliśmy Polskie Towarzystwo Psychodeliczne (PTP) inicjatywę mającą na celu popularyzację oraz wspieranie badań naukowych nad substancjami psychodelicznymi (psychodelikami). Towarzystwo zrzesza specjalistów reprezentujących wiele dziedzin i zawodów m.in.: aktywistów, artystów, biologów, chemików, dziennikarzy, farmaceutów, lekarzy, prawników, psychologów, socjologów, a także osoby zainteresowane rozwojem nauki i debaty dotyczącej psychodelików w Polsce.