Poradnia Psychoaktywna

Poradnia online powołana przez Polską Sieć Polityki Narkotykowej i Polskie Towarzystwo Psychodeliczne, aby pomagać osobom używającym substancji psychoaktywnych w rozwiązywaniu problemów prawnych, umożliwić im kontakt z psychoterapeutą oraz udzielać konsultacji z dziedziny redukcji szkód. 

Oferujemy szeroki zakres pomocy prawnej i psychologicznej, integrację doświadczeń psychodelicznych oraz konsultacje z zakresu redukcji szkód zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.

Nasz zespół tworzą specjaliści w dziedzinach psychologii, psychoterapii uzależnień, coachingu, prawa oraz redukcji szkód. Więcej o naszym zespole przeczytasz w zakładce Nasi specjaliści.

Polska Sieć Polityki Narkotykowej została powołana w 2008 r. przez grupę specjalistów pracujących z osobami z uzależnieniem oraz osobami używającymi substancji psychoaktywnych.

Swoje działania opieramy na rzetelnej wiedzy, raportach i badaniach dotyczących substancji psychoaktywnych, promując najnowsze osiągnięcia naukowe w dziedzinach redukcji szkód i terapii uzależnień. Przedstawiamy również nowe perspektywy leczenia przy użyciu wybranych substancji psychoaktywnych (a w szczególności psychodelików), tworzymy przestrzeń do merytorycznej debaty na temat ich potencjalnego zastosowania w medycynie oraz działamy na rzecz racjonalnych regulacji prawnych.

W 2019 roku powołaliśmy Polskie Towarzystwo Psychodeliczne (PTP) inicjatywę mającą na celu popularyzację oraz wspieranie badań naukowych nad substancjami psychodelicznymi (psychodelikami). Towarzystwo zrzesza specjalistów reprezentujących wiele dziedzin i zawodów m.in.: aktywistów, artystów, biologów, chemików, dziennikarzy, farmaceutów, lekarzy, prawników, psychologów, socjologów, a także osoby zainteresowane rozwojem nauki i debaty dotyczącej psychodelików w Polsce.

Bezpiecznie

Wygodnie

Przystępnie

Poznaj naszych specjalistów

Porada Prawna

Adwokat

Katarzyna Zegarowska-Strzelczyk

Adwokat rodzinny

Adrianna Randak

Agnieszka Sieniawska

Filip Duski

Adwokat

Katarzyna Zegarowska-Strzelczyk

Adwokat Katarzyna Zegarowska-Strzelczyk Absolwentka wydziału Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Obroniła pracę magisterską z zakresu prawa karnego, napisaną pod kierunkiem prof. Leszka Kubickiego. W 2018 r. ukończyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Od 2019 r. współpracuje z Fundacją Polska Sieć Polityki Narkotykowej. Prowadzi Kancelarię Adwokacką świadcząc usługi prawne osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym. 

W ramach Fundacji Polska Sieć Polityki Narkotykowej zajmuje się poradnictwem prawnym w ramach projektu „Reintegracja” finansowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomani a także koordynacją części prawnej Poradni PsychoAktywnej.

Mecenas Zegarowska-Strzelczyk posiada duże doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych w tym tych związanych z posiadaniem (i nie tylko) narkotyków lub innych środków odurzających.

Adwokat rodzinny

Adrianna Randak

zajmuje się prowadzeniem szeroko pojętych spraw rodzinnych – od kwestii dotyczących małoletnich dzieci, przez rozwody, podziały majątku, wszelakie umowy po spadki, testamenty itd. Wyróżnia ją empatia oraz potrzeba znalezienia podstawy
problemu, z którym boryka się Klient a także strategia uprzejmości. Każdą sprawę traktuje indywidualnie i nieszablonowo. W sprawach priorytetem jest dla niej sytuacja i poczucie bezpieczeństwa dziecka. 

Mecenas Randak posiada duże doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych Rodziców, którzy borykali się z problemem uzależnienia lub Rodziców, których jednorazowy konflikt z prawem pociągnął za sobą lawinę negatywnych wydarzeń.

Jest absolwentką Wydziału Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Bezpośrednio po zakończeniu studiów z wynikiem bardzo dobrym, rozpoczęła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W czerwcu 2019 r. wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. Swój wolny czas poświęca rodzinie i spełnia się jako mama. Ponadto, tworzy Przestrzeń Kobiet, w której edukuje kobiety, organizuje wydarzenia dla kobiet dot. samorozwoju a także
poczucia własnej wartości i porzucenia stereotypów.

Agnieszka Sieniawska

Prezes zarządu Fundacji Polska Sieć Polityki Narkotykowej. Od 2011 r. przewodnicząca inicjatywy obywatelskiej Polska Sieć Polityki Narkotykowej. Absolwentka prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Współzałożycielka Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego. Członkini i współzałożycielka Koalicji Medycznej Marihuany. Konsultantka programu European Drug Policy Initiative prowadzonego przez węgierką organizację Rights Reporter Foundation.

Od 2009 r. prowadzi działania adwokacyjne związane zarówno z pomocą prawną, jak i działalnością zmierzającą do zmiany prawa narkotykowego. Brała udział w pracach nad zmianą prawa narkotykowego, którego nowelizacja weszła w życie w grudniu 2011. Uczestniczka konsultacji europejskiej strategii narkotykowej w ramach prac European Civil Society Forum on Drugs przy Komisji Europejskiej.

Autorka raportów oraz publikacji na temat prawa narkotykowego i polskiej polityki narkotykowej. Autorka i pomysłodawczyni inicjatyw oraz projektów na rzecz racjonalizacji polskiej polityki narkotykowej, m.in. kampanii i gry „Zażyj dawkę swoich praw”, kampanii „Koalicja Kobiet Przeciwko Narkofobii”, szkoleń dla sędziów, terapeutów oraz prokuratorów czy międzynarodowej Urban Drug Policy Conference, która zapoczątkowała debatę na temat lokalnych polityk narkotykowych w Polsce.

Filip Duski

Adwokat Krakowskiej Izby Adwokackiej. Prowadzi indywidualną praktykę adwokacką. Doktor nauk prawnych UJ w dyscyplinie kryminologia. Autor rozprawy doktorskiej pt. „Narkotyki. Aksjologiczne i prawne uzasadnienie kryminalizacji”. Stały współpracownik Stowarzyszenia MONAR Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie. Wykładowca akademicki. Konsultant Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego.

Porada Prawna

Dostępne Pakiety

Porada pisemna

Porada prawna
119 PLN
  • Pisemne pytanie prawne Klienta do 500 znaków
  • Pisemna porada prawna do 500 znaków
  • Czas oczekiwania do 3 dni roboczych
Popular

Konsultacja z prawnikiem

Porada prawna online
199 PLN
  • Porada online za pośrednictwem platformy Google Meet
  • Do 20 minut porady prawnej w ramach pakietu

Pisma Procesowe

Na indywidualne zamówienie
od 99 PLN
  • Usługa dostępna po wcześniejszej konsultacji z prawnikiem w ramach pakietów Podstawowego lub Premium
  • Sporządzamy wszystkie pisma procesowe

Poznaj naszych specjalistów

Poradnia Psychoterapeutyczna

dr n. hum. Katarzyna Grunt-Mejer

Elżbieta Stawecka

Michał Lasocik

Stanisław Pawlak

Szymon Pluta

Tomasz Kwieciński

Beata Szulik-Bomba

Jakub Greń

Julia Marek

dr n. hum. Katarzyna Grunt-Mejer

Dr nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii (Wydział Psychologii UW), certyfikowana psychoseksuolożka (European Federation of Sexology i European Society for Sexual Medicine), bioetyczka (Wydział Filozofii UW), psychoterapeutka w trakcie szkolenia w nurcie integracyjnym (Szkoła Psychoterapii Dialog). Jej specjalistyczne obszary terapii obejmują pomoc osobom w związkach konsensualnie niemonogamicznych lub planujących otworzyć relację, osobom z wyzwaniami w sferze seksualnej i relacyjnej, oraz osobom o niestandardowych tożsamościach seksualnych, płciowych i relacyjnych. Prowadzi również integrację doświadczeń psychodelicznych oraz przygotowuje osoby chcące wykorzystać doświadczenia z użyciem psychodelików i empatogenów we własnym rozwoju lub terapii.  Poza pracą kliniczną prowadzi badania naukowe w wymienionych wyżej obszarach. Jest wykładowczynią i adiunktką w Katedrze Psychologii Klinicznej i Zdrowia na Wydziale Psychologii i Prawa SWPS w Poznaniu, gdzie kieruje również studiami podyplomowymi Seksuologia Praktyczna.

Elżbieta Stawecka

„Ty masz to, czego potrzebujesz i razem to znajdziemy”.

Prowadzę psychoterapię indywidualną dla dorosłych, młodzieży oraz nastolatków. Pracuję również z parami.

Zapraszam osoby, które doświadczają:

-problemów związanych z seksualnością (zaburzenia erekcji, oziębłość seksualna itp.)

-problemów wynikających z używania substancji psychoaktywnych (legalnych i nielegalnych)

-problemów związanych z uzależnieniem behawioralnym (praca, seks, hazard, zakupy)

-zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych Trudności w radzeniu sobie z emocjami

-problemów w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych

-obniżonego poczucia własnej wartości

-depresji lub stanów depresyjnych

Jestem pedagogiem, specjalistą psychoterapii uzależnień, trenerem. Ukończyłam Studium Dialogu Motywującego zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Dialogu Motywującego, podyplomowe studia Profilaktyka i terapia uzależnienia od narkotyków oraz podyplomowe studia na kierunku Seksuologia. Pracuję zgodnie z duchem Dialogu Motywującego, który opiera się na partnerstwie, bezwarunkowej akceptacji, współczuciu oraz wydobywaniu. Wykorzystuję również podejście poznawczo-behawioralne. Dialog Motywujący to współpracujący styl prowadzenia rozmowy służący umocnieniu u osoby jej własnej motywacji i podjęciu decyzji o dokonaniu zmiany. Ukończyłam również liczne szkolenia i kursy dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom, kształtowania umiejętności psychospołecznych i psychoterapeutycznych m.in.: Trening Umiejętności Społecznych (TUS), Program Wzmacniania Rodziny PWR 10-14, Edukator profilaktyki uzależnień, program wczesnej interwencji FreD goes net. Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Uczestniczyłam w eksperckich spotkaniach organizowanych przez Grupę Pompidou Rady Europy, które dotyczyły przeciwdziałania uzależnieniom. Od lat współpracuję z lokalnym organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem lub wykluczonymi społecznie. Jestem konsultantką Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego. Prowadzę szkolenia dla specjalistów zajmujących się profilaktyką jak również warsztaty kształtowania umiejętności społecznych. Komunikuję się w Polskim Języku Migowym (poziom B1), znam kulturę osób Głuchych oraz specyfikę pracy z osobą głuchą lub słabosłyszącą. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Michał Lasocik

Jestem psychoterapeutą. Pracuję indywidualnie z młodzieżą i dorosłymi a także z parami. Inspiruje się wieloma modalnościami z czego najbliższe są mi metody psychologii procesu. Interesuję się odmiennymi stanami świadomości i psychodelikami oraz tym jak odzwierciedlają to co w nas nieświadome i ukryte tak na poziomie indywidualnym jak i na płaszczyźnie społecznej.

Stanisław Pawlak

“Ukończyłem studia magisterskie z zakresu psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Posiadam certyfikat ukończenia dwuletnie studium psychoterapii w Instytucie Psychologii Procesu oraz Szkołę Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień CARE BROK. Jestem współautorem inicjatywy https://www.psychodelicznaintegracja.pl/ której misją jest dostarczanie rzetelnej wiedzy na temat substancji psychodelicznych i prowadzonych badań nad ich terapeutycznym zastosowaniem oraz zapewnienie sesji integracji po przeżyciach psychodelicznych. Pracuję zawodowo jako psycholog i terapeuta uzależnień. Stale rozwijam swoje kompetencje poprzez udział w licznych szkoleniach i warsztatach. Moja praca podlega superwizji. Ciekawi mnie łączenie różnych podejść w kontakcie z takimi trudnościami jak kryzysy życiowe oraz uzależnienia. W pracy ważne jest dla mnie stworzenie relacji terapeutycznej, przy czym kieruje się akceptacją i wsparciem dla drugiego człowieka oraz poszukiwaniem sensu doświadczanych trudności. Moimi mocnymi stronami jest autentyczność, empatia, tworzenie bezpiecznej przestrzeni oraz tolerancja. Kieruje się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa. Obowiązuje mnie dyskrecja i tajemnica zawodowa.”

Szymon Pluta

Jestem psychologiem (Uniwersytet SWPS w Katowicach), certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień (certyfikat KCPU) oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Obecnie uczestniczę kursie psychoterapii w Fundacji Kontekst w nurcie systemowo-psychodynamicznym – natomiast w swojej pracy integruję również nurt humanistyczny i doświadczeniowy. Stale superwizuję swoją pracę psychoterapeuty. Obecnie pracuję Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Mens Sana w Tychach.

Serdecznie zapraszam do współpracy osoby, które:

– doświadczają problemów wynikających z używania substancji psychoaktywnych (uzależnienie, nadużywanie, szkodliwe używanie);

– osoby, które chciałaby zredukować używanie substancji;

– mają potrzebę zintegrowania swoich doświadczeń psychodelicznych;

– doświadczają trudności w teraźniejszości wynikających z przeszłości związanej z uzależnieniem rodzica/rodziców;

– doświadczają problemów związanych z uzależnieniem behawioralnym (praca, seks, hazard, zakupy);

– mają trudności w radzeniu sobie z emocjami, rozpoznawaniem swoich potrzeb, stawianiu granic i doświadczają obniżonego poczucia własnej wartości;

– doświadczają problemów w relacjach interpersonalnych.

Tomasz Kwieciński

Ukończył w 2015 r. jako Grof Transpersonal Training – wieloletnią szkołę założoną przez Stanislava Grofa, dotyczącą prowadzenia ludzi przez poszerzone stany świadomości i integrowanie ich po procesie i założył projekt Holotropic Poland. Od 2019 r. członek GTT Staff – grupy najbardziej doświadczonych holotropowych facylitatorów. Od ponad 10 lat prowadzi w wielu krajach warsztaty dotyczące relacji, pracy z emocjami i zmiany osobistej. Certyfikowany przez Izbę Coachingu, codziennie pracuje z ludźmi indywidualnie. Jest w procesie certyfikacji w portugalskiej szkole terapii transgeneracyjnej im. Anny Schutzenberger, autor pocastu “Terapia psychodeliczna”.

Beata Szulik-Bomba

W 2013 roku założyłam Centrum Prosta Psychoterapia, gdzie prowadzę psychoterapie indywidualne, grupowe oraz warsztaty interpersonalne, głównie dla osób pełnoletnich. W ostatnich latach coraz częściej zgłaszają się na psychoterapię osoby, które między innymi mają różnego rodzaju doświadczenia lub problemy związane z używaniem substancji psychoaktywnych. Staramy się dostarczać zainteresowanym osobom sprawdzoną, aktualną wiedzę na podstawie badań naukowych, aby ograniczać ewentualne szkody wynikające z użytkowania substancji psychoaktywnych oraz z tego, że posiadanie substancji psychoaktywnych, oprócz alkoholu i nikotyny jest w Polsce nielegalne. Jestem psychoterapeutką, ukończyłam studia magisterskie na wydziale Psychologii na Uniwersytecie SWPS  oraz podyplomowe Studium Psychoterapii indywidualnej oraz Studium psychoterapii grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. Doświadczenia praktyczne przed rozpoczęciem własnej praktyki zdobyłam w Warszawie, w Szpitalu Nowowiejskim, w Bródnowskim Szpitalu Psychiatrycznym, w Poradni uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu. Pracowalam również w Przychodni Lekarskiej, w Warsztatach Terapii Zajęciowej z osobami z niepełnosprawnością.

Jakub Greń


Oferuję pomoc na każdym etapie problemów związanych z zachowaniami nałogowymi – od wczesnej profilaktyki i redukcji szkód, przez psychoterapię uzależnień, do zapobiegania nawrotom. Nie straszna jest mi praca z problemowym piciem alkoholu, używaniem różnych nielegalnych substancji, czy uzależnieniami behawioralnymi. Najważniejsza jest relacja z przedmiotem nałogu – to, żeby nie była szkodliwa, nie wymykała się spod kontroli. Relacji które głównie szkodzą należy unikać. A te, które są mimo wszystko ważne, trzeba naprawić i umieć utrzymać. Ponadto, nie postrzegam uzależnienia jako problemu samego w sobie ale jako rezultat innych napotkanych lub ciągnących się za człowiekiem trudności. W swojej pracy wspieram więc także spotkanie i poradzenie sobie z nimi.

Zajmuję się także (przygotowaniem oraz) integracją doświadczeń psychodelicznych, którą rozumiem jako wsparcie w pracy z treścią oraz konsekwencjami doświadczeń pod wpływem substancji psychodelicznych. Pomagam zarówno w poradzeniu sobie ze szkodliwymi skutkami takich doświadczeń, jak i w utrzymaniu czy wprowadzeniu w życie ich potencjalnych korzyści.

Konsultuję, wspieram i prowadzę krótko- oraz długo-terminowe procesy terapeutyczne. Pracuję z nastolatkami i dorosłymi, w języku polskim i angielskim. Zgodnie z własną eklektyczną naturą, korzystam z kilku szkół psychoterapeutycznych dobierając ich metody i perspektywy do bieżących potrzeb terapii. Pracuję pod stałą superwizją.

WYKSZTAŁCENIE i DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Jestem psychologiem klinicznym (Uniwersytet SWPS), certyfikowanym psychoterapeutą uzależnień (Instytut Psychologii Zdrowia), doktorantem (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie), stypendystą programu Fulbrighta (10-miesięczny pobyt na Uniwersytecie Nowego Meksyku w USA), aktualnie w trakcie całościowego szkolenia Postgraduate Certification in Psychedelic Harm Reduction and Integration (Fluence, USA).

Swoją aktualną pracę badawczą poświęca poszukiwaniom skutecznych strategii ograniczania szkód związanych z używaniem różnych substancji psychoaktywnych. Opublikowałem kilkanaście naukowych (researchgate.net/profile/Jakub-Gren-3) i popularnonaukowych (siu.praesterno.pl/szukaj?q=jakub+greń) publikacji w tym zakresie.

Jestem także ekspertem Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego oraz współzałożycielem inicjatywy “LIMINAL”, której celem jest udzielanie wsparcia oraz podnoszenie wiedzy i kompetencji w zakresie pracy z doświadczeniami psychodelicznymi (facebook.com/profile.php?id=100090801290775).

Julia Marek

Psycholożka, terapeutka, edukatorka, partyworkerka. Zawodowo zajmuje się terapią psychologiczną i integracją doświadczeń psychodelicznych osób powyżej 15 roku życia. Ukończyłam szkolenia m.in. z zakresu Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Racjonalnej Terapii Zachowania, Treningu Umiejętności Społecznych, Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT) oraz roczne szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w CTPB w Warszawie. Posiadam również uprawnienia pedagogiczne. W spotkaniach z drugim człowiekiem szczególnie porusza mnie holistyczne podejście do zdrowia. Towarzyszę osobom podczas partyworkingów, prowadzę szkolenia z zakresu komunikacji, problematyki substancji psychoaktywnych i redukcji szkód. Należę do Komisji Rewizyjnej Społecznej Inicjatywy Narkopolityki oraz jestem konsultantką Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego. Swoją miłość do procesu zdrowienia pogłębiam obecnie w trakcie studiów medycznych na Wydziale Lekarskim w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Zabrzu.

Poznaj naszych specjalistów

Redukcja szkód

Damian “Mestosław” Sobczyk

Jan Szczypiński

Maciej Lorenc

Damian “Mestosław” Sobczyk

“Absolwent Europeistyki oraz Studium Pedagogicznego na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie obronił pracę magisterską dotycząca polityk narkotykowych w UE. Tworzy dwa kanały na YouTube: społeczno-lifestylowy “Mestosław” (141 tys. subskrybentów) oraz edukacyjny “Wiem co ćpiem” (143 tys. subskrybentów), których celem jest minimalizacja szkód jakie mogą wynikać z użytkowania substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałanie uzależnieniom. Zdobywca tytułu Twórcy Roku 2021 w kategorii Lifestyle na Gali Twórców Influencers Live Wrocław & Onet. Aktywista społeczny. Członek Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej oraz Społecznej Inicjatywy Narkopolityki. Współzałożyciel oraz członek zarządu Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego. Członek Rady Polskiej Izby Konopi. Współpracownik Wolnych Konopi. Ekspert społeczny Parlamentarnego Zespołu ds. Legalizacji Marihuany. Szczególnie interesuje się nowymi mediami, praktycznymi aspektami redukcji szkód i przeciwdziałania uzależnieniom oraz badaniami na temat zastosowań substancji psychodelicznych w medycynie.”

Jan Szczypiński

Absolwent studiów magisterskich z kognitywistki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktorat realizował w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN oraz na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Od wielu lat zainteresowany wpływem psychodelików na ludzki mózg, ich potencjałem w rozwoju osobistym i duchowym, a także zastosowaniem klinicznym, w leczeniu zaburzeń psychicznych. W swojej pracy naukowej zajmuje się neuronalnymi korelatami zaburzeń psychicznych, uzależnień oraz wpływem substancji psychodelicznych na funkcjonowanie człowieka. Jest w współautorem pierwszego w Polsce badania skupiającego się na użytkownikach psychodelików. Działał również jako wolontariusz Społecznej Inicjatywy Narkopolityki – w latach 2016-2017 moderował grupę na portalu Facebook, której celem była edukacja w zakresie redukcji szkód.

Zainteresowania naukowe obejmują:

– badania kliniczne dotyczące zastosowania psychodelików w medycynie

– skuteczność zastosowania substancji psychodelicznych w terapii zaburzeniach psychicznych

– minimalizacja negatywnych skutków zażywania substancji psychoaktywnych (w tym psychodelików)

Maciej Lorenc

Maciej Lorenc – autor książki „Czy psychodeliki uratują świat?”, socjolog, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego i tłumacz wielu książek o środkach psychoaktywnych. Publikował m.in. na łamach Focus, PoradnikZdrowie, Tygodnika Powszechnego, National Geographic, Krytyki Politycznej, newonce.media i „Strefy Psyche” Uniwersytetu SWPS.

FAQ

W tej sekcji odpowiadamy na pytania najczęściej zadawane przez naszych klientów, jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie zapraszamy do kontaktu.

Zapewniamy zabezpieczenia dotyczące prywatności. Konsultacje nie są rejestrowane i nikt poza klientem i naszym specjalistą nie ma dostępu do ich treści. W ramach działalności poradni zapewniamy pełną dyskrecję. Wszystkie dane osobowe są przechowywane zgodnie z przepisami polskiego i europejskiego prawa.

Standardowo porada prawna trwa 20 minut, konsultacje terapeutyczne 50 minut, natomiast konsultacje z zakresu redukcji szkód 30 minut.

Nie, wszystkie konsultacje z naszymi specjalistami odbywają się online.

Tak, w tym celu prosimy o kontakt mailowy.

Koszty konsultacji są każdorazowo podane na stronie poradni. Nie naliczamy żadnych dodatkowych opłat.

Akceptujemy płatność kartą, przelewem online oraz blikiem.

Tak, istnieje możliwość anulowania konsultacji na 24 godziny przed jej rozpoczęciem. Dokładna instrukcja znajduje się w mailu potwierdzającym rejestrację. W razie problemów prosimy o kontakt mailowy.