Polityka Prywatności

Polityka Prywatności poradni PsychoAktywnej

§ 1 [Definicje]

§ 2 [Polityka prywatności]

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo ich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa Administrator ustanowił politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

§ 3 [Administrator]

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej z siedzibą w Warszawie (00-052) ul. Mazowiecka 11/49, wpisana do krajowego rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i ZOZ prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000525978 oraz jej Zaufani Partnerzy, których pełna lista znajduje się w sekcji „Zaufani Partnerzy”.

§ 4 [Dane osobowe]

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z Poradni takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub Twoje dane wskazane w formularzy zgłoszenia. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych przez Administratora lub Zaufanych Partnerów na stronach i urządzeniach, które używane są podczas korzystania z jego usług.

§ 5 [Podstawa i cel przetwarzania]

W przypadku korzystania z usług Administratora wystąpią następujące podstawy przetwarzania danych osobowych:

 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:

 1. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:

 1. Na podstawie odrębnej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu:

Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

§ 6 [Zakres zbieranych danych osobowych]

Administrator gromadzi i przetwarza m.in. następujące dane osobowe:

§ 7 [Okres przechowywania danych osobowych]

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania świadczenia oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres konieczny do udzielenia świadczenia, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
 1. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu poradni PsychoAktywnej na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

§ 8 [Uprawnienia Użytkownika]

2. Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: psychoaktywna@psychoaktywna.pl

§ 9 [Dane zbierane automatycznie]

 1. Podczas wizyty na stronie Poradni, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące aktywności Użytkownika, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.

 2. Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

§ 10 [Pliki Cookies]

§ 11 [Odbiorcy danych]

 1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz Zaufanym Partnerom.

 2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§ 12 [Zaufani Partnerzy]

Dane osobowe klientów przetwarzane są przez Zaufanych Partnerów w celach obsługi Poradni. 

§ 13 [Kontakt w sprawie danych osobowych]