Polityka Prywatności

Polityka Prywatności poradni PsychoAktywnej

§ 1 [Definicje]

  • Administrator – Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej, ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa

  • Klient – każda osoba fizyczna odwiedzająca Poradnię lub korzystająca z jednej albo kilku oferowanych przez Administratora usług.

  • Poradnia – strona internetowa prowadzona przez Administratora.

  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  • Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

§ 2 [Polityka prywatności]

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo ich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa Administrator ustanowił politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

§ 3 [Administrator]

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej z siedzibą w Warszawie (00-052) ul. Mazowiecka 11/49, wpisana do krajowego rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i ZOZ prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000525978 oraz jej Zaufani Partnerzy, których pełna lista znajduje się w sekcji „Zaufani Partnerzy”.

§ 4 [Dane osobowe]

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z Poradni takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub Twoje dane wskazane w formularzy zgłoszenia. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych przez Administratora lub Zaufanych Partnerów na stronach i urządzeniach, które używane są podczas korzystania z jego usług.

§ 5 [Podstawa i cel przetwarzania]

W przypadku korzystania z usług Administratora wystąpią następujące podstawy przetwarzania danych osobowych:

 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:

 • podjęcia działań – na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania świadczenia, której stroną jest osoba, której dane dotyczą – przed wykonaniem świadczenia,
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w celu obsługi reklamacji.
 1. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:

 • oferowania i obsługi produktów lub usług własnych,
 • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń przysługujących Fundacji Polska Sieć polityki Narkotykowej, w celach analitycznych i statystycznych,
 • w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej.
 1. Na podstawie odrębnej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu:

 • przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach świadczonej Porady, w tym Regulaminu, o zmianie nazwy, adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail),
 • wysłania ankiet do Klientów dotyczących oceny otrzymanej porady za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz ankiet niezbędnych do stworzenia zbiorczych zestawień statystycznych (np. e-mail).

Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

§ 6 [Zakres zbieranych danych osobowych]

Administrator gromadzi i przetwarza m.in. następujące dane osobowe:

 • podstawowe dane osobowe wskazane w formularzu (imię) w celu zawarcia lub realizacji świadczenia usług,
 • dane kontaktowe (numer telefonu i adres e-mail) przetwarzane w przypadku zgłoszeń wysyłanych z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Poradni,
 • dane o płatnościach (np. dane karty kredytowej lub tokeny płatności od zewnętrznych dostawców usług płatniczych – Przelewy24),

§ 7 [Okres przechowywania danych osobowych]

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania świadczenia oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres konieczny do udzielenia świadczenia, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
 • wysłania ankiet do Klientów dotyczących oceny otrzymanej porady oraz ankiet niezbędnych do stworzenia zbiorczych zestawień statystycznych,
 • zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przysługujących Fundacji Polska Sieć Polityki Narkotykowej;
 • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora.
 1. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu poradni PsychoAktywnej na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

§ 8 [Uprawnienia Użytkownika]

  1. Uprawnienia osoby, której dotyczą dane osobowe:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 • prawo do sprostowania danych, jeżeli przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 • prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

2. Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: psychoaktywna@psychoaktywna.pl

§ 9 [Dane zbierane automatycznie]

 1. Podczas wizyty na stronie Poradni, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące aktywności Użytkownika, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.

 2. Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

§ 10 [Pliki Cookies]

  1. Administrator korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika za pośrednictwem strony Poradni, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta z Poradni.

  2. Administrator wykorzystuje dwa rodzaje plików Cookies:

   • sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika,

   • trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania.

  3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

  4. Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi, zgodnie z instrukcją producenta, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Poradni.

  5. Usługodawca wykorzystuje Cookies m.in. w celu uwierzytelniania Użytkownika na stronie Poradni, utrzymywania sesji, dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika oraz tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających na optymalizowanie użyteczności Poradni, za pośrednictwem narzędzi analitycznych jak Google Analytics, analiz i badań oglądalności, a także świadczenia usług reklamowych.

§ 11 [Odbiorcy danych]

 1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz Zaufanym Partnerom.

 2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§ 12 [Zaufani Partnerzy]

Dane osobowe klientów przetwarzane są przez Zaufanych Partnerów w celach obsługi Poradni. 

§ 13 [Kontakt w sprawie danych osobowych]

  1. Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych można zgłaszać do Administratora:

 • wysyłając wiadomość e-mail na adres: psychoaktywna@psychoaktywna.pl
 • listownie na adres: Fundacja Polska Sieć Polityki narkotykowej, ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa

 

0
  0
  Twój Koszyk
  Twój koszyk jest pusty