Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego

149,00 

Kategorie: , ,

Opis

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego

Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest szczególnym sposobem zakończenia tego postępowania. Polega ono na warunkowym (na próbę) zwolnieniu sprawcy czynu zabronionego od ponoszenia kary za jego popełnienie, dając sprawcy kontrolowaną wolność. Sąd odstępuje od skazania i orzeczenia wobec sprawcy kary przy jednoczesnym nałożeniu na niego wskazanych w Kodeksie Karnym obowiązków próby.

Co jest chyba najbardziej istotne, to fakt, iż orzeczenie o warunkowym umorzeniu nie stanowi skazania, a tym samym nie podlega wpisaniu do kartoteki skazanych Krajowego Rejestru Karnego, dzięki czemu w świetle prawa, sprawca jest osobą niekaraną.

Zgodnie przepisami kodeksu karnego warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od 1 do 3 lat. Dodatkowo, Sąd może w okresie próby oddać sprawcę pod dozór kuratora lub innej osoby godnej zaufania.

W wyroku warunkowo umarzającym postępowanie, Sąd nakłada na sprawcę także obowiązek naprawienia szkody, a w miarę możliwości również obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Sąd może także, zamiast tych obowiązków, orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego.

Warunkowe umorzenie postępowania może wiązać się także z nałożeniem przez Sąd na sprawcę dodatkowych obowiązków takich jak np. informowanie sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby, przeproszenie pokrzywdzonego, wykonywanie ciążącego na sprawcy obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby, powstrzymanie się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających, poddanie się terapii uzależnień.

Sąd może również orzec świadczenie pieniężne lub orzec w stosunku do sprawcy zakaz prowadzenia pojazdów do lat 2.

O warunkowym umorzeniu postępowania sąd karny orzeka wyrokiem. W jego treści wskazuje okres trwania próby oraz dodatkowe obowiązki nałożone na sprawcę w czasie jej obowiązywania.

Wniosek stanowi wzór gotowego dokumentu do samodzielnego wypełnienia. Znajduje się w nim szczegółowy poradnik informujący w jaki sposób należy wypełnić wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Jeśli przed wypełnieniem wniosku potrzebujesz konsultacji z prawnikiem lub ze względu na indywidualny charakter sprawy chciałabyś/byś, aby to nasi eksperci sporządzili dla Ciebie pismo procesowe – skorzystaj z naszej Poradni Prawnej! Oferujemy porady prawne oraz konsultacje online z prawnikiem, a także przygotowujemy pisma procesowe na każdym etapie postępowania.