Wniosek o umorzenie postępowania karnego na podstawie art 62a uopn

149,00 

Kategorie: ,

Opis

Wniosek o umorzenie postępowania karnego na podstawie art 62a uopn

Zostałeś zatrzymany za posiadanie niewielkiej ilości narkotyków na własny użytek? Boisz się, że będziesz karany i jak to wpłynie na Twoje dotychczasowe życie?

Polskie prawo nie przewiduje sankcji karnej za samo zażywanie narkotyków. Jednakże karalne jest ich posiadanie i to bez względu na cel tego posiadania. W takim stanie rzeczy, jeśli posiadanie jest związane z zażywaniem narkotyków, a nawet zamiarem niezwłocznej konsumpcji tych środków to jest to przestępstwo przewidziane w art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Na podstawie art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w konkretnych okolicznościach danej sprawy, można skierować wniosek o warunkowe umorzenia postępowania w sprawie posiadania narkotyków.

Twoja sytuacja powinna charakteryzować się następującymi okolicznościami:

  • popełnienie czynu zabronionego w art. 62 ust. 1 lub 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (czyli posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych w typie podstawowym oraz przewidziany w ust. 3 wypadek mniejszej wagi),
  • narkotyki posiadane były w ilości nieznacznej,
  • narkotyki posiadane były wyłącznie na własny użytek,
  • orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu oraz stopień społecznej szkodliwości.

Do umorzenia sprawy o posiadanie narkotyków jednak nie wystarczy tylko by były to ilości nieznaczne i na własny użytek. Trzeba przekonać organ ścigania lub Sąd, że w tej konkretnej sprawie, w tych konkretnych okolicznościach, karanie sprawcy jest niecelowe.

Na jakie argumenty się powoływać? Z pewnością na:

  • dotychczasową niekaralność,
  • dotychczasowy sposób życia,
  • młody wiek i brak doświadczenia,
  • okoliczności posiadania (i/lub wejścia w posiadanie),
  • inne…

Umorzyć postępowanie w sprawie o posiadanie narkotyków może zarówno prokurator w toku postępowania przygotowawczego, jak i sąd, gdy w sprawie został już skierowany do sądu akt oskarżenia.

Wniosek stanowi wzór gotowego dokumentu do samodzielnego wypełnienia. Znajduje się w nim szczegółowy poradnik informujący w jaki sposób należy wypełnić wniosek o umorzenie postępowania karnego na podstawie art 62a uopn.

Jeśli przed wypełnieniem wniosku potrzebujesz konsultacji z prawnikiem lub ze względu na indywidualny charakter sprawy chciałabyś/byś, aby to nasi eksperci sporządzili dla Ciebie pismo procesowe – skorzystaj z naszej Poradni Prawnej! Oferujemy porady prawne oraz konsultacje online z prawnikiem, a także przygotowujemy pisma procesowe na każdym etapie postępowania.