Wniosek o zawieszenie postępowania karnego na podstawie art 72 uopn

149,00 

Kategorie: ,

Opis

Wniosek o zawieszenie postępowania karnego na podstawie art 72 uopn 

Art. 72 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii przewiduje możliwość zawieszenia postępowania karnego na czas podjęcia leczenia uzależnienia od narkotyków lub udziału w programie edukacyjno-profilaktycznym.

Przepis ten znajduje zastosowanie wobec osoby, której przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa zagrożonego karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. Zakres podmiotowy tego przepisu obejmuje zarówno osobę uzależnioną, jak i taką, która używa substancji psychotropowych szkodliwie.

Na marginesie wskazać należy, iż stan uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych jest okolicznością, której stwierdzenie wymaga zasięgnięcia opinii biegłych.

Przewidziane w art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zawieszenie postępowania ma charakter fakultatywny (nieobowiązkowy), co oznacza, iż po spełnieniu warunków określonych w tym przepisie prokurator może zawiesić postępowanie do czasu zakończenia leczenia, jednak nie jest do tego zobowiązany.

O tym, czy prokurator skorzysta z możliwości zawieszenia postępowania decydować będą przede wszystkim okoliczności konkretnej sprawy.

Z uwagi na to, że okres trwania zawieszenia postępowania został określony ogólnie jako: „do czasu zakończenia leczenia, rehabilitacji lub udziału w programie”, nie jest wskazane wyraźne ograniczenie czasowe takiego zawieszenia.

Organ procesowy uzyskuje informacje w tym zakresie w szczególności od zakładu opieki zdrowotnej lub innego podmiotu działającego w ochronie zdrowia prowadzących leczenie, rehabilitację lub dany program edukacyjno-profilaktyczny.

Na postanowienie o zawieszeniu postępowania, odmowie zawieszenia postępowania, a także o podjęciu zawieszonego postępowania przysługuje zażalenie.

Wniosek stanowi wzór gotowego dokumentu do samodzielnego wypełnienia. Znajduje się w nim szczegółowy poradnik informujący w jaki sposób należy wypełnić wniosek o zawieszenie postępowania karnego na podstawie art 72 uopn.

Jeśli przed wypełnieniem wniosku potrzebujesz konsultacji z prawnikiem lub ze względu na indywidualny charakter sprawy chciałabyś/byś, aby to nasi eksperci sporządzili dla Ciebie pismo procesowe – skorzystaj z naszej Poradni Prawnej! Oferujemy porady prawne oraz konsultacje online z prawnikiem, a także przygotowujemy pisma procesowe na każdym etapie postępowania.